Skamlingsbanken

Bygherre: Kolding Kommune
Adresse: Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund
Areal: 500 m²
År: 2016

 

Skamlingsbanken er et landskab som vidner om forandring – stedet har gennem tiderne dannet rammen om
mange politiske møder og forsamlinger. Udstillingen på Skamlingsbanken skal klæde de besøgende på til at
opleve området og forstå stedets landskabelige karakter, dets virke som samlingssted og dets unikke fauna
og flora. I udstillingen danner det fysiske landskab og geologien rammen omkring formidlingen. Ved at ind-
arbejde styrede kig til landskabet og bruge bakken som et rumligt element dannes et naturligt samlingssted
og centralt rum hvor grupper kan mødes, og hvor fortællingen om dette særlige sted forstærkes. Et nyt møde-
sted i form at et stort landskabeligt møbel – formidler historien om Skamlingsbanken som samlingssted.
Udstillingsarealet er udformet som åbne og fleksible rum med en stor variation af visuel og fysisk kobling til
det omkringliggende landskab. Udstillingsforløbet er organiseret omkring et centralt rum – Mødestedet –
som udgør udstillingens omdrejningspunkt.