Vejle Museum i Spinderihallerne

Bygherre: Vejle Museum
Adresse: Spinderigade 11E, Vejle
Areal: 1000 m²
År : 2011-13
Samarbejdspartnere: GPP arkitekter, COWI lys, CAVI
Præmiering : 1. præmie i arkitektkonkurrence

Udstillingens overordnede formidlingskoncept er at fortælle historier gennem oplevelser og sanseindtryk.
Der skabes et nyt kulturhistorisk museum, som tager udgangspunkt i Spinderihallerne og bevarer de smuk-
ke rum og stedets autenticitet. Samtidig indrettes et nyskabende og alternativt kulturhistorisk museum med afsæt i den nyeste viden og teknologi indenfor brugerinddragelse og interaktionsdesign.

Med stor fokus på hvilke formidlingsformer, der bedst formidler de enkelte temaudstillinger, indeholder pro-
jektet en bred vifte af intuitive formidlingsformer, lige fra legende digitale installationer til fysiske hands-on oplevelser og formidling gennem traditionelle montrer og modeller.